แปลเพลง Love Song – The BLANK Shop (Thaisub)

แปลเพลง Love Song – The BLANK Shop เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love Song – The BLANK Shop Thaisub

แปลเพลง Love Song - The BLANK Shop

Artist: The BLANK Shop
Song: Love Song

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/zxbNTpOy6Rc

แปลเพลง Love Song – The BLANK Shop ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151992

Youtube Official : https://youtu.be/Il-0Pqg92gk

เนื้อเพลง Love Song – The BLANK Shop
어떻게 말을 해야 하나
우리 집 고양이와 연습은 성공적
어색한 표정은 그만
더듬거리지 말고
진심은 통하는 거야
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
서툰 마음에 어색해도
이제 용기를 내 보려고
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
나의 마음은 너뿐이야
내 노래를 들어줄래
어쩌면 싫어할지 몰라
조금은 조심스러운 것도 당연하지
너의 마음은 어떨런지
혹시 같은 마음일지
생각이 꼬리를 물어
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
서툰 마음에 어색해도
이제 용기를 내 보려고
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
나의 마음은 너뿐이야
내 노래를 들어줄래
네가 좋아하는 작가의 책을
모조리 다 읽어볼게
매운 걸 못 먹지만 위장약을
가지고 다닐게
피아노를 배워서
너에게 멋진 연주를 들려줄게
석철이 형처럼
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
난 널 만나러 갈 거야
이제는 말할 수 있어
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
서툰 마음에 어색해도
이제 용기를 내 보려고
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
나의 마음은 너뿐이야
내 노래를 들어줄래
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야
난 널 만나러 갈 거야
널 사랑한다고 말할 거야

กลับหน้ารวมเพลง –