แปลเพลง Love Someone – Lukas Graham (Thaisub)

แปลเพลง Love Someone – Lukas Graham เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love Someone – Lukas Graham Thaisub

แปลเพลง Love Someone - Lukas Graham

Artist: Lukas Graham
Song: Love Someone

แปลเพลง Love Someone – Lukas Graham ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/XR9eTt8WmYo

แปลเพลง Love Someone – Lukas Graham ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=108580

Youtube Official : https://youtu.be/dN44xpHjNxE

เนื้อเพลง Love Someone – Lukas Graham
There are days
I wake up and I pinch myself
You’re with me, not someone else
And I’m scared, yeah, I’m still scared
That it’s all a dream
‘Cause you still look perfect as days go by
Even the worst ones, you make me smile
I’d stop the world if it gave us time
‘Cause when you love someone
You open up your heart
When you love someone
You make room
If you love someone
And you’re not afraid to lose ’em
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
When you say
You love the way I make you feel
Everything becomes so real
Don’t be scared, no, don’t be scared
‘Cause you’re all I need
And you still look perfect as days go by
Even the worst ones, you make me smile
I’d stop the world if it gave us time
‘Cause when you love someone
You open up your heart
When you love someone
You make room
If you love someone
And you’re not afraid to lose ’em
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
All my life
I thought it’d be hard to find
The one ’til I found you
And I find it bittersweet
‘Cause you gave me something to lose
But when you love someone
You open up your heart
When you love someone
You make room
If you love someone
And you’re not afraid to lose ’em
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do

 

กลับหน้ารวมเพลง –