แปลเพลง Love So Sweet – Cherry Bullet (Thaisub)

แปลเพลง Love So Sweet – Cherry Bullet เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love So Sweet – Cherry Bullet Thaisub

แปลเพลง Love So Sweet - Cherry Bullet

Artist: Cherry Bullet
Song: Love So Sweet

แปลเพลง Love So Sweet – Cherry Bullet ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/iGc7SQlglBA

แปลเพลง Love So Sweet – Cherry Bullet ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156750

Youtube Official : https://youtu.be/9OZPwJdl_4w

เนื้อเพลง Love So Sweet – Cherry Bullet
손이 떨려 와 어지러운 것 같아
당이 필요해 사랑을 줄래?
넌 내게 나타나 아이처럼 말이야
너만 보면 달아 너무 달아

20, 20dB 나만 들리게 속삭여 줘
바람을 스친 나뭇잎처럼
20, 20dB 둘만 아는 비밀로 해줘
특별한 밤 밤 밤이야

두근두근 떨려 Lubb-dupp lubb-dupp
심장 소리 마치 Drum beat처럼
소곤소곤 들려 소음마저
간지럽게 설레게 해

캔디보다 달콤하게
초콜릿보다 달콤하게
다가와 오늘 밤이 특별하게
Love love love love so sweet


Love love love so sweet
Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da

20, 20dB 나만 들리게 속삭여 줘
천만에 더 말해 아쉬운데
20, 20dB 둘만 아는 비밀로 해줘
귓가에 맴 맴 맴돌아

두근두근 떨려 Lubb-dupp lubb-dupp
심장 소리 마치 Drum beat처럼
소곤소곤 들려 소음마저
간지럽게 설레게 해

캔디보다 달콤하게
초콜릿보다 달콤하게
다가와 오늘 밤이 특별하게
Love love love love so sweet


Love love love so sweet
Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da

애가 타는 짝사랑은
때론 쓰라리고 달콤한 것
난 어느새 너로 인해
중독돼 버렸네

원하는 걸 말해 봐
조금씩 보여 줄게
Giving love love so sweet
Oh yeah

Love love love so sweet
Love love love

캔디보다 달콤하게
초콜릿보다 달콤하게
다가와 오늘 밤이 특별하게
Love love love love so sweet

Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da da da
Love so sweet

Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da da da
Dda dda dda da da

 

กลับหน้ารวมเพลง –