แปลเพลง Love so Fine – Cha Eunwoo (Thaisub)

แปลเพลง Love so Fine – Cha Eunwoo เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love so Fine – Cha Eunwoo Thaisub

แปลเพลง Love so Fine - Cha Eunwoo

Artist: Cha Eunwoo
Song: Love so Fine

แปลเพลง Love so Fine – Cha Eunwoo ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/yDiiU2FmkzE

แปลเพลง Love so Fine – Cha Eunwoo ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157049

Youtube Official : https://youtu.be/CQfn-JgIJqM

เนื้อเพลง Love so Fine – Cha Eunwoo
너를 보고 있으면 왠지
괜히 맘이 들떠
하늘을 나는 기분이랄까
I’m falling in love

바람 불어와
너의 향기가 닿을 때면
은은한 작은 숨소리까지 느껴져
이런 게 사랑일까

Love So Fine
좀 더 가까이 다가와서
나의 품 안에 기대
언제나 내 맘에
I think I’m in love with you

너와 함께한 모든 날이
모두 꿈결 같아
아주 오래 사랑하게 될 것 같아
I’m falling in love

나는 있잖아
네가 웃는 게 마냥 좋아
꽃처럼 피어난 너의 미소만 보여
이런 게 사랑일까

Love So Fine
좀 더 가까이 다가와서
나의 품 안에 기대
언제나 내 맘에
I think I’m in love with you

Love So Fine
You’re so right

사랑스러운 너의 모습
함께 할 이 시간들을

한순간도 놓고 싶지 않아
이대로 곁에 있어줘

Love So Fine
좀 더 가까이 다가와서
나의 품 안에 기대
언제나 내 맘에
I think I’m in love with you

Love So Fine
You’re so right

Love So Fine
You’re so right

 

กลับหน้ารวมเพลง –