แปลเพลง Love Like That – Lauv (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Love Like That – Lauv เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love Like That – Lauv Thaisub

แปลเพลง Love Like That – Lauv

Artist: Lauv
Song: Love Like That

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/XeWllX1wP64

แปลเพลง Love Like That – Lauv ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/love-like-that-lauv-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/Bn6nyP6xtzE

เนื้อเพลง Love Like That – Lauv

You say I spend too much time
In my head and it haunts me back
I think you spend too much time
Giving me second chances that I don’t deserve
And it hurts

You give me kind of love that I never had
Wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love like that
You give me your unconditional
Don’t mean to sound so typical
But I wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love like that
Mm
Wish that I could love like you

That weekend, we were sleeping in that London hotel room
Heard you singing in the shower
Damn near broke my heart in two
I don’t deserve you
And it hurts to

Get the kind of love that you never had
Wish that you could give, give, give it back
Wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love like that
You give me your unconditional
Don’t mean to sound so typical
But I wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love like that
Mm
Wish that I could love like that

Well look at us
We’re in a room half crowded
And wish that I could finish what we started
But I don’t know how

To give the kind of love that you deserve
Knowing that I can’t just makes it worse
Wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love like that
You give me your unconditional
Don’t mean to sound so typical
But I wish that I could love, love, love you back
Wish that I could love like that

You are perfect
Wish that I could
You are perfect
Wish that I could