แปลเพลง Love – Imagine Dragons (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Love – Imagine Dragons เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love – Imagine Dragons Thaisub

แปลเพลง ​Love – Imagine Dragons

Artist: Imagine Dragons
Song: Love

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/tIcms1OEDD4

แปลเพลง Love – Imagine Dragons ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/แปลเพลง/แปลเพลง-love-imagine-dragons/

Youtube Official : https://youtu.be/PxIgHSOLO_Q

เนื้อเพลง Love – Imagine Dragons

It’s been a long time coming, coming
Seeming like we all been running, running
Feeling like the wild west, gunning, gunning
Listen to our elders shunning, shunning
Flipping on the news, be talking, talking
All about the problems, shocking, shocking
We put on our headphones walking, walking
We put on our headphones

Where did we all go wrong?
Love, love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Where did we all, where did we all go wrong?

All we see is faces, color, color
All the other races, other, other
Why can’t you just be my brother, brother?
We don’t have to kill one another, kill one another
All around the world, we are one, we are one
All around the world, we are one

So where did we all go wrong?
Love, love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Where did we all, where did we all go wrong?
Love, love, love, love (as darkness will throw the dawn)
Lo-lo-lo-love, love, love (love is our only hope)
Lo-lo-lo-love, love, love
Lo-lo-lo-love, love, love
Where did we all, where did we all go wrong?

‘Cause we got the same blood, blood
We got the same blood, blood
But will it be enough, ’nuff?
Will it be enough?
We got the same heartbeat
We’re living for the same dreams
We got the same bloodstream
Where did we all go wrong? (Oh, woo)

Where did we all, where did we all go wrong?
Love, love, love, love (as darkness will throw the dawn)
Lo-lo-lo-love, love, love (love is our only hope)
Lo-lo-lo-love, love, love, oh
Lo-lo-lo-love, love, love

Where did we all, where did we all go wrong?
Where did we all, where did we all?
Where did we all, where did we all? (Oh)
Where did we all, where did we all?
Where did we all, where did we all go wrong?
Love, love, love (where did we all, where did we all?)
Lo-lo-lo-love, love, love (where did we all, where did we all?)
Lo-lo-lo-love, love, love (where did we all, where did we all?)

กลับหน้ารวมเพลง –