แปลเพลง Lose You Now – Lindsey Stirling (Thaisub)

แปลเพลง Lose You Now – Lindsey Stirling เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Lose You Now – Lindsey Stirling Thaisub

แปลเพลง Lose You Now - Lindsey Stirling

Artist: Lindsey Stirling
Song: Lose You Now

แปลเพลง Lose You Now – Lindsey Stirling ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/C3xvUJ7Nwm4

แปลเพลง Lose You Now – Lindsey Stirling ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156697

Youtube Official : https://youtu.be/JEexIgFkMjI

เนื้อเพลง Lose You Now – Lindsey Stirling
I wish I could remember every second we had
I know I tried to count ’em all
One by one, one by one
But you don’t get ’em back, you don’t get ’em back
Take every memory we’ve ever had, oh
I wanna live ’em all
One by one, one by oneAnd I swear that I’m not gonna lose you now, I’ll
Keep you in my life somehow, and
Even when the lights go down, down
I could never lose you now
And even though we’re not so close here
Maybe you could pick me out still
‘Cause I can’t stop falling down
I can’t stop falling down
And I’m not gonna lose you now

I’m not gonna lose you now

Oh, I can still remember all the lessons you gave me
I hope that I can live ’em all
One by one, one by one
Don’t you go looking back, there’s no looking back
And I don’t mean to open every picture I saved, yeah
I’m only tryna visit with you
One by one, one by one

And I swear that I’m not gonna lose you now, I
Need you in my life somehow, and
Even when the lights go down, down
I could never lose you now
Even though we’re not so close here
Maybe you could pick me out still
‘Cause I can’t stop falling down
I can’t stop falling down
And I’m not gonna lose you

Even when I’m falling down
I’m not gonna lose you now
‘Cause I can’t stop falling down
I can’t stop falling down

I’ll keep you in my life somehow
And even when the lights go down, down
I’m not gonna lose you now
I’m not gonna lose you now

 

กลับหน้ารวมเพลง –