แปลเพลง Look What You’ve Done – Zara Larsson (Thaisub)

แปลเพลง Look What You’ve Done – Zara Larsson เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Look What You’ve Done – Zara Larsson Thaisub

แปลเพลง Look What You've Done - Zara Larsson

Artist: Zara Larsson
Song: Look What You’ve Done

แปลเพลง Look What You’ve Done – Zara Larsson ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/uSlw3cK8wMY

แปลเพลง Look What You’ve Done – Zara Larsson ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157787

Youtube Official : https://youtu.be/PVkBS7PFUcA

เนื้อเพลง Look What You’ve Done – Zara Larsson
Look what you’ve done, look what you’ve done

And now they’re playing our favorite song that
We used to dance to, nights like tonight
The paint is fading, feels so amazing
To know you hurt me for the last time

So I ain’t crying anymore
I’m stronger than I was before
You keep calling me again
But I keep dancing anyway

‘Cause now that you’re gone
I’m number one
Boy, I should thank you for who I’ve become
Don’t need no one
This girl’s having fun
Watch me catch fire
Yeah, look what you’ve done
Look what you’ve done
Look what you’ve done

The beat puts my body next to somebody
Ain’t no more tears now, I’m lost in time
Can’t take your eyes off
This new life that I’ve got
Boy, I should thank you
‘Cause this helped me shine

So I ain’t crying anymore
Stronger than I was before
But you keep calling me again
But I keep dancing anyway

‘Cause now that you’re gone
I’m number one
Boy, I should thank you for who I’ve become
Don’t need no one
This girl’s having fun
Watch me catch fire
Yeah, look what you’ve done
Look what you’ve done
(Look what you’ve done, look what you’ve done)
Look what you’ve done
Look what you’ve done
(Look what you’ve done, look what you’ve done)
Look what you’ve done
(Look what you’ve done)

Baby, can’t you see what you’ve done to me?
Look what I’ve become
Look what you have done
Look what you have done

‘Cause now that you’re gone
I’m number one
Boy, I should thank you for who I’ve become (Who I’ve become)
Don’t need no one
This girl’s having fun
Watch me catch fire
Yeah, look what you’ve done
Look what you’ve done
(Look what you’ve done, look what you’ve done)
Look what you’ve done
Look what you’ve done
(Look what you’ve done, look what you’ve done)
Look what you’ve done
(Look what you’ve done)

 

กลับหน้ารวมเพลง –