แปลเพลง Long Drive – Jason Mraz (Thaisub)

แปลเพลง Long Drive – Jason Mraz เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Long Drive – Jason Mraz Thaisub

แปลเพลง Long Drive - Jason Mraz

Artist: Jason Mraz
Song: Long Drive

แปลเพลง Long Drive – Jason Mraz ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/-lxArqBUU2g

แปลเพลง Long Drive – Jason Mraz ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=45414

Youtube Official : https://youtu.be/e2wIq8qggzs

เนื้อเพลง Long Drive – Jason Mraz
Long drive, long night
The best night of my life,
With you riding, your hand on my hand
The thought of arriving, kind of feels like, dying
I don’t want, to go home and be, alone
Could we, stay out?
Could you, drive a little slower, don’t matter where we’re going,
As long as I’m with you, we could take the long way
Chevy Nova, front seat, sofa, getting closer, to you
Drive a little slower, don’t matter where we’re going,
As long as I’m with you, we could take the long way
Drive a little slower, not ready to go home,
I’d rather stay with you
We could take the long way, to the country out of town
Let’s get lost, I don’t wanna be found
Let’s get away now and be careful not to crash
There’s no defrost and we’re steaming the glass
You and the road have a generous shoulder
We can pull over and say we took the long way
Headlights, strobe lights,
I see you, but not quite
I can feel you inside, the timing is just right
For the moment, I don’t want to go home
Take the long way
Take the long way
Drive a little slower, don’t matter where we’re going going now
Drive a little slower, don’t matter where we’re going going now
Drive a little slower, not ready to go home
I’d rather stay with you
We can take the long way
Long drive, long night,
The best night of my life

กลับหน้ารวมเพลง –