แปลเพลง Lonely – Justin Bieber (Thaisub)

แปลเพลง Lonely – Justin Bieber เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Lonely – Justin Bieber Thaisub

แปลเพลง Lonely - Justin Bieber

Artist: Justin Bieber
Song: Lonely

แปลเพลง Lonely – Justin Bieber ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/29HdSEevjP8

แปลเพลง Lonely – Justin Bieber ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156934

Youtube Official : https://youtu.be/xQOO2xGQ1Pc

เนื้อเพลง Lonely – Justin Bieber
Everybody knows my name now
But somethin’ ’bout it still feels strange
Like lookin’ in a mirror, tryna steady yourself
And seein’ somebody else
And everything is not the same now
It feels like all our lives have changed
Maybe when I’m older, it’ll all calm down
But it’s killin’ me now
What if you had it all
But nobody to call?
Maybe then you’d know me
‘Cause I’ve had everything
But no one’s listening
And that’s just f- lonely
I’m so lonely
Lonely
Everybody knows my past now
Like my house was always made of glass
And maybe that’s the price you pay
For the money and fame at an early age
And everybody saw me sick
And it felt like no one gave a sh-
They criticized the things I did as an idiot kid
What if you had it all
But nobody to call?
Maybe then you’d know me
‘Cause I’ve had everything
But no one’s listening
And that’s just f- lonely
I’m so lonely
Lonely
I’m so lonely
Lonely

 

กลับหน้ารวมเพลง –