แปลเพลง Like a Prayer – Madonna (Thaisub)

แปลเพลง Like a Prayer – Madonna เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Like a Prayer – Madonna Thaisub

แปลเพลง Like a Prayer - Madonna

Artist: Madonna
Song: Like a Prayer

แปลเพลง Like a Prayer – Madonna ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/4lKIDXaJ-_U

แปลเพลง Like a Prayer – Madonna ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151743

Youtube Official : https://youtu.be/79fzeNUqQbQ

เนื้อเพลง Like a Prayer – Madonna
God?
Life is a mystery
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home
When you call my name, it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour, I can feel your power
Just like a prayer, you know I’ll take you there
I hear your voice
It’s like an angel sighing
I have no choice, I hear your voice
Feels like flying
I close my eyes
Oh God, I think I’m falling
Out of the sky, I close my eyes
Heaven, help me
When you call my name, it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour, I can feel your power
Just like a prayer, you know I’ll take you there
Like a child
You whisper softly to me
You’re in control just like a child
Now I’m dancing
It’s like a dream
No end and no beginning
You’re here with me, it’s like a dream
Let the choir sing
When you call my name, it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour, I can feel your power
Just like a prayer, you know I’ll take you there
When you call my name, it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour, I can feel your power
Just like a prayer, you know I’ll take you there
Life is a mystery
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home
Just like a prayer
Your voice can take me there
Just like a muse to me
You are a mystery
Just like a dream
You are not what you seem
Just like a prayer
No choice, your voice can take me there
Just like a prayer, I’ll take you there
It’s like a dream to me
Just like a prayer, I’ll take you there (I’ll take you there)
It’s like a dream to me (oh)
Just like a prayer, I’ll take you there (I’ll take you there)
It’s like a dream to me (oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Just like a prayer, I’ll take you there (oh, yeah, yeah)
It’s like a dream to me (oh, oh)
Just like a prayer
Your voice can take me there
Just like a muse to me
You are a mystery
Just like a dream
You are not what you seem
Just like a prayer
No choice, your voice can take me there
Just like a prayer, I’ll take you there
It’s like a dream to me
Just like a prayer, I’ll take you there (I’ll take you there)
It’s like a dream to me (oh)
Just like a prayer, I’ll take you there (I’ll take you there)
It’s like a dream to me (oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Just like a prayer, I’ll take you there (oh, yeah, yeah)
It’s like a dream to me

กลับหน้ารวมเพลง –