แปลเพลง Like 1999 – Valley (Thaisub)

แปลเพลง Like 1999 – Valley เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Like 1999 – Valley Thaisub

แปลเพลง Like 1999 - Valley

Artist: Valley
Song: Like 1999

แปลเพลง Like 1999 – Valley ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/PR2WjUJgG4U

แปลเพลง Like 1999 – Valley ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158510

Youtube Official : https://youtu.be/WXF-s-v7Gms

เนื้อเพลง Like 1999 – Valley
Woke up, it’s 2021
I wanna get texts
But I never wanna text back
Fuck man, I’m 2020 done
Another paycheck
And I blew it but I’m still sad
We talk all of the time
But it still feels like I’m just a voice on the line, so
If you wanna come over
Watch Friends and then get high
Use my phone as a coaster
We’ll travel back in time
Lights on the ceiling
We’re more than a feeling
If you wanna come over
Act like it’s 1999 (one, two, three, four)
Woke up
Had a dream about you
We were parked in a Pontiac
Making out, no internet
10 Things I Hate About You
Honestly nothing
We talk all of the time
And I love it
So what are you doing tonight?
If you wanna come over
Watch Friends and then get high
Use my phone as a coaster
We’ll travel back in time
Lights on the ceiling
We’re more than a feeling
If you wanna come over
Act like it’s 1999 (nine, nine, nine)
One sec
Do you mind if I’m nostalgic?
Let’s go back before 2000
Back before our love was so distracted
I wish that Y2K had happened
We would stay forever classic
You and I would both be trapped in
In 1999
We talk all of the time
And I love it
So what are you doing tonight?
If you wanna come over
Watch Friends and then get high
Use my phone as a coaster
We’ll travel back in time
Lights on the ceiling
We’re more than a feeling
If you wanna come over
Act like it’s 1999
If you wanna come over
Act like it’s 1999

 

กลับหน้ารวมเพลง –