แปลเพลง Lifestyle – Jason Derulo (Thaisub)

แปลเพลง Lifestyle – Jason Derulo เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Lifestyle – Jason Derulo Thaisub

แปลเพลง Lifestyle - Jason Derulo

Artist: Jason Derulo
Song: Lifestyle

แปลเพลง Lifestyle – Jason Derulo ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/S5d7k6nXemo

แปลเพลง Lifestyle – Jason Derulo ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156810

Youtube Official : https://youtu.be/-2nPKnT09k4

เนื้อเพลง Lifestyle – Jason Derulo
Uh, Jason Derulo
Oh yeah
(Go)

You shining bright just like Rihanna-na (Shine)
Always be fucking on some comma-mas (Fuck it up)
Oh girl we notice, your body the coldest
Everybody fall in love, fall in love

I’m a rollin’ stone, baby, come on
Tell me what you like every night
Girl I know, you got your own
But you could be mine

You ’bout that lifestyle (Lifestyle)
Everybody knows
Diamonds ain’t got nothin’ on you, ooh, ooh
We ’bout that lifestyle (Lifestyle)
Dollar, dollar bills
Baby, would you stay if I’m broke?

You ’bout that
Dollar la-la, ooh, dollar la-la
You need that
Dollar la-la, ooh, dollar la-la
You want that
Dollar la-la, ooh, dollar la-la
You ’bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle, lifestyle)

Can’t get your lipstick off my colla-lar
You do that thing that keep me calling you (Yeah, yeah)
She won’t cry if I don’t stay tonight
But I can’t say goodbye

‘Cause I’m a rollin’ stone, baby, come on
Tell me what you like every night
Girl I know, you got your own
But you could be mine

You ’bout that lifestyle (Lifestyle)
Everybody knows
Diamonds ain’t got nothin’ on you, ooh, ooh
We ’bout that lifestyle (Lifestyle)
Dollar, dollar bills
Baby, would you stay if I’m broke?

You ’bout that
Dollar la-la, ooh, dollar la-la (Dollar)
You need that
Dollar la-la, ooh, dollar la-la (Oh-oh, ooh)
You want that
Dollar la-la, ooh, dollar la-la
You ’bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle, lifestyle)

Oh girl (Oh, oh, oh)
Get your money, honey
Ooh girl
Got that dollar, dollar for you (Ooh, ooh)
Oh, oh, oh
You ’bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle)

 

กลับหน้ารวมเพลง –