แปลเพลง Lie – Sasha Sloan (Thaisub ความหมาย ซับไทย เนื้อเพลง)

แปลเพลง Lie – Sasha Sloan เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Lie – Sasha Sloan Thaisub

แปลเพลง Lie – Sasha Sloan

Artist: Sasha Sloan
Song: Lie

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/vXUKwMkuFUM

แปลเพลง Lie – Sasha Sloan ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/lie-sasha-sloan-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/dP00KgaKq4k

 

เนื้อเพลง Lie – Sasha Sloan
Don’t sleep on the couch again
Even though you took it for the weekend
Kiss me like you wanna stay
Even though you’re thinking about leavingPlease just fake it
Pretend to look when I’m naked
Don’t be honest
Promise me that you want this
Say you’re lucky
Say you’re lucky to love me like you used to
Even if it isn’t trueI want you to lie, lie right to my face
Want you to put your hands on my waist
Can we just dance ’til the skies are white?
‘Cause I really can’t get my heart broken tonight
I want you toShow me there’s a future here
Even if you’ve never really seen it
Tell me when you close your eyes I’m all you see
Even if you don’t dream it
Please just fake it
Pretend to look when I’m naked
Don’t be honest
Promise me that you want this
Say you’re lucky
Say you’re lucky to love me like you used to
Even if it isn’t trueI want you to lie, lie right to my face
Want you to put your hands on my waist
Can we just dance ’til the skies are white?
‘Cause I really can’t get my heart broken tonight
I want you toTouch me like you did in the beginning
Baby, just give me another day
Touch me like there isn’t something missing
‘Cause even if you don’t stayI want you to lie, lie right to my face
Want you to put your hands on my waist
Can we just dance ’til the skies are white?
‘Cause I really can’t get my heart broken tonight
I want you to lie, lie right to my face
Want you to put (Put) your hands on my waist
Can we just dance (Dance) ’til the skies are white?
‘Cause I really can’t get my heart broken tonight
I want you to
Touch me like you did in the beginning
Baby, just give me another day, hmm
Touch me like there isn’t something missing
‘Cause even if you don’t stayI want you to lie, lie, lie
I want you to lie, lie, lie