แปลเพลง Letters – Maximillian (Thaisub)

แปลเพลง Letters – Maximillian เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Letters – Maximillian Thaisub

แปลเพลง Letters - Maximillian

Artist: Maximillian
Song: Letters

แปลเพลง Letters – Maximillian ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/fwC8ArdhrAY

แปลเพลง Letters – Maximillian ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164389

Youtube Official : https://youtu.be/8wAqc6tpdm4

เนื้อเพลง Letters – Maximillian
Same place, but something’s different
Yeah I noticed some thing’s off
So fast, I almost missed it
But it’s too late, and now you’re gone

I spill another glass of wine
Kill the lights to pass the time
‘Cause you’re not here to ask me how I feel

I still hope you read my letters
That they bring you peace at night
Even at our darkest hour
I know that we’ll be alright

Makes no sense, I don’t believe it
Is it true that they can just take you away?
Walls were never made for freedom
And I’d break every single one to see your face

And I will hold the hourglass
Counting every grain of sand
‘Cause nothing feels the same until you’re home

I still hope you read my letters
That they bring you peace at night
Even at our darkest hour
I know that we’ll be alright

So many faces to remember
But yours is the only one I know
The one I believe in
The place I call home
I light a light for you tonight
Send out a prayer in my mind
‘Cause I know
We’ll be alright

กลับหน้ารวมเพลง –