แปลเพลง Let Me – ZAYN (Thaisub)

แปลเพลง Let Me – ZAYN เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Let Me – ZAYN Thaisub

แปลเพลง Let Me - ZAYN

Artist: ZAYN
Song: Let Me

แปลเพลง Let Me – ZAYN ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/JnVsj3snxPM

แปลเพลง Let Me – ZAYN ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=103931

Youtube Official : https://youtu.be/J-dv_DcDD_A

เนื้อเพลง Let Me – ZAYN
Sweet baby, our sex has meaning
Know this time you’ll stay ’til the morning
Duvet days and vanilla ice cream
More than just one night together exclusively

Baby, let me be your man
So I can love you (I can love you)
And if you let me be your man
Then I’ll take care of you, you

For the rest of my life, for the rest of yours
For the rest of my life, for the rest of yours
For the rest of ours

We’re drinking the finest label
Dirty dancing on top of the table
Long walks on the beach in April
Yeah, I promise, darling, that I’ll be faithful

Baby, let me be your man (let me be your man)
So I can love you (I can love you)
And if you let me be your man (let me be your man)
Then I’ll take care of you (I can love you)

For the rest of my life, for the rest of yours
For the rest of my life, for the rest of yours
For the rest of ours

Give me your body and let me love you like I do
Come a little closer and let me do those things to you
This feeling will last forever, baby, that’s the truth
Let me be your man so I can love you

Baby, let me be your man (let me be your man)
So I can love you (I can love you)
And if you let me be your man (let me be your man)
Then I’ll take care of you (I can love you)

For the rest of my life, for the rest of yours
(For the rest of my life, for the rest of yours)
For the rest of my life, for the rest of yours
(For the rest of my life, for the rest of yours)
For the rest of ours (for the rest of ours)

 

กลับหน้ารวมเพลง –