แปลเพลง Last Day On Earth – Beabadoobee (Thaisub)

แปลเพลง Last Day On Earth – Beabadoobee เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Last Day On Earth – Beabadoobee Thaisub

แปลเพลง Last Day On Earth - Beabadoobee

Artist: Beabadoobee
Song: Last Day On Earth

แปลเพลง Last Day On Earth – Beabadoobee ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/crpQFZostaQ

แปลเพลง Last Day On Earth – Beabadoobee ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158514

Youtube Official : https://youtu.be/AwpVNq1FeEk

เนื้อเพลง Last Day On Earth – Beabadoobee
You made it
It’s your last day on Earth
You killed someone last night
And burned down a church
Oh, you made it
For what it’s worth
Well, and if it all goes wrong
And it looks like we’ll soon be gone
Then we should all just get along
And sing a song I wrote
And it goes like this, it goes
Shoop-doo-doo, shoop-doo, badoobadoo
Shoop-doo, shoop-doo-badoo, oh yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Shoop-doo, shoop-doo-badoo, oh yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Yeah, yeah, yeah)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
You made it along
You got a problem with Peter, got a problem with John
You can’t go on
All this follow me shit
I want to get fucked up at home
Be naked alone
And turn up my phone
‘Cause this song I wrote is just so fucking sick, it goes
Shoop-doo-doo, shoop-doo, badoobadoo
Wait, I got something to say
(What’s that? Oh shit)
I forgot, wait a minute
The world’s about to end so I’m gonna have to finish
I guess if it were nicer, we’d be better off innit?
Haven’t got a plan, so I’m think I’m gonna wing it
Naked, alone
With this song I wrote, and it goes like this, it goes
Shoop-doo-doo, shoop-doo, badoobadoo
Shoop-doo, shoop-doo-badoo, oh yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Shoop-doo, shoop-doo-badoo, oh yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Shoop-doo-doo, shoop-doo, badoobadoo
Shoop-doo, shoop-doo-badoo, oh yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Shoop-doo, shoop-doo-badoo, oh yeah
Shoop-doo, shoop-doo, badoobadoo
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –