แปลเพลง LANGUAGE – Jiselle Feat CHANGMO (Thaisub)

แปลเพลง LANGUAGE – Jiselle Feat CHANGMO เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง LANGUAGE – Jiselle Feat CHANGMO Thaisub

แปลเพลง LANGUAGE - Jiselle

Artist: Jiselle Feat CHANGMO
Song: LANGUAGE

แปลเพลง LANGUAGE – Jiselle Feat CHANGMO ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/nOGAs-vDOV0

แปลเพลง LANGUAGE – Jiselle Feat CHANGMO ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158176

Youtube Official : https://youtu.be/nL23IBHgyYk

เนื้อเพลง LANGUAGE – Jiselle Feat CHANGMO
그냥 괜찮다고 말한 다음 다른 말을 이어
계속해서 뭐해
우린 다른 건데
지금 내 표정이 뭐가 또 왜
넌 마음에 안 들었던 건지
이제는 말도
하기 싫은지
그러다 보면 또다시 우린
힘들어져 눈을 마주치긴 oh uh
화가 난 이유도 모른 채
마음에 없는 걸 만들어내
같은 얘길 서로 다른 말로 해

boy why we on different language
but we fine with that body language
진심만 얘기하기로 해 우리
I just wanna love you baby you

내가 널 애정 한다지만
때론 왜 내가 "어"하면 "아"로 알아들어?
넌 내가 그렇다며 반격하고 Out of control
그렇게 세 시간 뒤엔, 무슨 일 있었냐는 듯
그걸 본 가구들 앞에서 Slow jam을 Drop
I know we got young love,
불이 붙을 때는 Lit
내 무리 앞에서 애들 막 뻘쭘하게 비벼 Lips
우리 진심이 존재하는 건 확실해 Girl
I feel this, but
다툴 땐 묻고 싶어
Why did you build this wall?
I mean …
네 여자와는 요즘 어떠냔 Clique
놈들에 보이고 싶지 않아 난 뻔한 그림
뭔지 알잖아 내가 말하는 그러한 그림
이럴 땐 별로고 이럴 땐 좋단 뻔한 그림
너가 내 Boss지 내 위엔 없어 다른 이
쬐끔 과장해서 너는 Q보다 더 위
너 앞에 선 이 Millionaire
걔 M을 B로 바꿀 수 있는 여잔 너가 유일해

boy why we on different language
but we fine with that body language
진심만 얘기하기로 해 우리
I just wanna love you baby you

listen 듣고 싶은 말만 듣는

하고 싶은 말만 하면
what do we have left
there’s no reason to waste our time
to get even 내가 원하는 건
지금 너와 사랑을 말하는 것뿐

boy why we on different language
but we fine with that body language
진심만 얘기하기로 해 우리
I just wanna love you baby you

 

กลับหน้ารวมเพลง –