แปลเพลง Kings & Queens – Ava Max (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Kings & Queens – Ava Max เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Kings & Queens – Ava Max Thaisub

แปลเพลง Kings & Queens - Ava Max

Artist: Ava Max
Song: Kings & Queens

แปลเพลง Kings & Queens – Ava Max ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/z6j67rfth5U

แปลเพลง Kings & Queens – Ava Max ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=139909

Youtube Official : https://youtu.be/RNx5f0snpK8

เนื้อเพลง Kings & Queens – Ava Max

If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancin’ on your own
Can’t live without me, you wanna’ but you can’t, no, no, no
Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your own
I can feel my body shake, there’s only so much I can take
I’ll show you how a real queen behaves, oh
No damsel in distress, don’t need to save me
Once I start breathin’ fire, you can’t tame me
And you might think I’m weak without a sword
But if I had one, it’d be bigger than yours
If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancin’ on your own
Disobey me, then baby, it’s off with your head
Gonna change it and make it a world you won’t forget
No damsel in distress, don’t need to save me
Once I start breathin’ fire, you can’t tame me
And you might think I’m weak but that is so wrong
But I’m stronger than I ever was before
If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancin’ on your own
In chess, the king can move one space at a time
But queens are free to go wherever they like
You get too close, you’ll get a royalty high
So breathe it in to feel the love
If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancin’ on your own

กลับหน้ารวมเพลง –