แปลเพลง Kick It – NCT 127 (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Kick It – NCT 127 เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Kick It – NCT 127 Thaisub

แปลเพลง Kick It - NCT 127

Artist: NCT 127
Song: Kick It

แปลเพลง Kick It – NCT 127 ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ZEfPAQ6e9_4

แปลเพลง Kick It – NCT 127 ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=139166

Youtube Official : https://youtu.be/2OvyA2__Eas

เนื้อเพลง Kick It – NCT 127

Yeah, let me introduce you to some, to some
New thangs (ay yo), new thangs (ay, woah), new thangs (hoo)
Bass kick swingin’ like I’m Bruce Lee
Bruce Lee (ay yo), Bruce Lee (you want it?)
Shimmy, shimmy, shimmy
불이 붙네 (you know that) 불이 붙네
이 무대 위로 뜰 땐 (ha)
난 앞으로 찔러 좌우 Bruce Lee (ah yo)
날아다녀 하루 종일 Bruce Lee
Hey, yeah
Comin’ up, 지금 여기로
Baby, 이 느낌은 이해 못해 머리론
Fighting for all day
아무 생각 말고 너의 이야기대로 걸어
어두운 어제가 오늘을 삼켜 버리기 전에
내 목소린 더 퍼져야 해, 소리치면 돼
내겐 no more trauma
Baby, we go wild (eh, eh)
One two seven squad (eh, eh)
난 앞으로 질러 pow
좌우로 내질러 pow
난 앞으로 찔러 좌우
New thangs (ay yo), new thangs (ay, woah), new thangs (hoo)
우리가 어딜 가든 축제
들어 축배 (ay oh) like my birthday (you want?)
모두 감아 차올리지 높이 (you know that)
Where ma roof at? (you know that)
지붕이 우주에 (ha)
난 앞으로 찔러 좌우 Bruce Lee (ay oh)
날아다녀 하루 종일 Bruce Lee (say what?)
(Na, na, na, na, na, na)
Ya! Got that drip, 흘러 넘쳐 guts
잃어버린 겁, 어디서도 make it poppin’
Keep it movin’ like ‘Jeet Kune’
내 앞을 막을 땐
Samuel Jackson 돼, wassup? yeah
베베 꼬인 놈 baby, you just gotta watch
‘Enter The Dragon’ 난 영화같이
걸음 걸이마처 Martial Arts
Looking that everybody looking at me
Cams action movie, shh
쓰러뜨려 하나씩 (쉿)
Blows away 자비는 없지 ruthless
Droppin’ the bomb on ma enemies
And I’m gonna kick it like Bruce Lee
수많은 날들의 같은 장면을 반복한 끝에
어제의 날 무너뜨리고 소리치면 돼
내겐 no more trauma
Baby, we go wild (eh, eh)
One two seven squad (eh, eh)
We ain’t never gonna stop
끝이 안보여도 가
난 앞으로 찔러 좌우
New thangs (ay yo), new thangs (ay, woah), new thangs (hoo)
난 앞으로 찔러 좌우 Bruce Lee
날아다녀 하루 종일 Bruce Lee (you want?) (na na na na na na)
My world 만들어가, yeah
상상조차 할 수 없었던
아주 극적인 장면 그 깊은 곳에
눈앞에 펼쳐질 새로운 세상들
손안에 잡힐 듯 내 안으로 들어와
어둠 끝에 다시 난 새로 태어나 ah
Pow pow pow
Pow pow ah
Na, na, na, na, na, na, na (pow pow pow pow oh oh)
Na, na, na, na, na, na, na (pow pow pow pow o-okay)
난 앞으로 찔러 좌우
New thangs (ay oh), new thangs (hoo), new thangs (hoo)
우리가 어딜 가든 축제
들어 축배 (you want it) like my birthday (eh eh eh eh eh eh)
Shimmy shimmy shimmy 불이 훅
Shimmy shimmy shimmy 훅
높이 (you know that)
Where ma roof at? 지붕이 우주에 (na na na na na na)
난 앞으로 찔러 좌우 (ay yo) Bruce Lee
날아다녀 하루 종일 Bruce Lee (na na na na na na)
날아다녀 하루 종일 Bruce Lee
Du du du du pow pow, du du du du pow pow
Du du du du pow pow pow

กลับหน้ารวมเพลง –