แปลเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars (Thaisub)

แปลเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars Thaisub

แปลเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars

Artist: Bruno Mars
Song: Just The Way You Are

แปลเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/TZ8t70O2BYc

แปลเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=45579

Youtube Official : https://youtu.be/LjhCEhWiKXk

เนื้อเพลง Just The Way You Are – Bruno Mars
Oh, her eyes, her eyes
Make the stars look like they’re not shinin’
Her hair, her hair
Falls perfectly without her tryin’
She’s so beautiful and I tell her everyday
Yeah, I know, I know
When I compliment her, she won’t believe me
And it’s so, it’s so
Sad to think that she don’t see what I see
But every time she asks me, “Do I look okay?”
I say
When I see your face
There’s not a thing that I would change
‘Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
‘Cause girl, you’re amazing
Just the way you are
Yeah
Her lips, her lips
I could kiss them all day if she’d let me
Her laugh, her laugh
She hates, but I think it’s so sexy
She’s so beautiful and I tell her everyday
Oh, you know, you know
You know I’d never ask you to change
If perfect’s what you’re searchin’ for, then just stay the same
So don’t even bother askin’ if you look okay
You know I’ll say
When I see your face
There’s not a thing that I would change
‘Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
‘Cause girl, you’re amazing
Just the way you are
The way you are
The way you are
Girl, you’re amazing
Just the way you are
When I see your face
There’s not a thing that I would change
‘Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
‘Cause girl, you’re amazing
Just the way you are
Yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –