แปลเพลง Just Leave Me – Ha Dongkyun (Thaisub)

แปลเพลง Just Leave Me – Ha Dongkyun เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Just Leave Me – Ha Dongkyun Thaisub

แปลเพลง Just Leave Me - Ha Dongkyun

Artist: Ha Dongkyun
Song: Just Leave Me

แปลเพลง Just Leave Me – Ha Dongkyun ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/SAbEv7O7I0Y

แปลเพลง Just Leave Me – Ha Dongkyun ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151093

Youtube Official : https://youtu.be/61jtIJEAy70

เนื้อเพลง Just Leave Me – Ha Dongkyun

그런 아픈 눈으로
날 바라보지 말아 줘요
그럼 난 어떻게 하죠
그냥 모른 척해요
이런 무너진 내 모습
너에겐 보이기 싫어
알아요 날 위했던 그대의 마음이란 걸
바보 같지만 내게 남은 건 자존심뿐이에요
그 위로는 날 더욱더 괴롭게만 해
멀어지는 그댈 보며
붙잡고 싶은 마음뿐이지만
그냥 나를 지나쳐요
멍하니 있을 때면
자꾸 그대가 떠오르죠

이럴 땐 어떻게 하죠
바보처럼 나는 또
오해를 했었나 봐요
서투른 내가 밉네요
알아요 날 위했던 그대의 마음이란 걸
바보 같지만 내게 남은 건

자존심뿐이에요
그 위로는 날 더욱 괴롭게만 해
멀어지는 그댈 보며
붙잡고 싶은 마음뿐이지만
그냥 나를 떠나가요
네가 없는 밤 가슴 한 켠이
전부 사라진 것 같아
바보 같은 미련만 남아
서글픈 눈물만 내려온다
네가 그리워서
알아요 날 위했던 그대의 마음이란 걸
바보 같지만 내게 남은 건 자존심뿐이에요
그 위로는 날 더욱더 괴롭게만 해
그냥 나를 버려요

กลับหน้ารวมเพลง –