แปลเพลง Jingle Bells – Chirstmas Song (Thaisub)

แปลเพลง Jingle Bells – Chirstmas Song เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Jingle Bells – Chirstmas Song

แปลเพลง Jingle Bells - Chirstmas Song

Artist: Chirstmas Song
Song: Jingle Bells

แปลเพลง Jingle Bells – Chirstmas Song ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/fMhdsWIrOCc

แปลเพลง Jingle Bells – Chirstmas Song ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=28887

Youtube Official :

เนื้อเพลง Jingle Bells – Chirstmas Song
[Verse 1]
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O’er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtails ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight[Chorus]
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh[Verse 2]
A day or two ago
I thought I’d take a ride
And soon, Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
He got into a drifted bank
And then we got upsot[Chorus]
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh[Verse 3]
A day or two ago
The story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh
He laughed as there I sprawling lie
But quickly drove away[Chorus]
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh[Verse 4]
Now the ground is white
Go it while you’re young
Take the girls tonight
And sing this sleighing song
Just get a bobtailed bay
Two forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack, you’ll take the lead[Chorus]
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

กลับหน้ารวมเพลง –