แปลเพลง Jingle Bell Rock – Glee Cast (Thaisub)

แปลเพลง Jingle Bell Rock – Glee Cast เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Jingle Bell Rock – Glee Cast Thaisub

แปลเพลง Jingle Bell Rock - Glee Cast

Artist: Glee Cast
Song: Jingle Bell Rock

แปลเพลง Jingle Bell Rock – Glee Cast ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/eYGkGlJZ8Sg

แปลเพลง Jingle Bell Rock – Glee Cast ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155991

Youtube Official : https://youtu.be/Axar1EksmOs

เนื้อเพลง Jingle Bell Rock – Glee Cast
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowing and blowing up bushels of fun
Now the jingle hop has begunJingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty airWhat a bright time, it’s the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go gliding in a one-horse sleighGiddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling feet
That’s the jingle bell rockJingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bell chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty air

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bell chime in jingle bell time
Snowing and blowing up bushels of fun
Now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty air

What a bright time, it’s the right time
To rock the night away (rock the night away)
Jingle bell time is a swell time
To go gliding in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling beat
That’s the jingle bell
That’s the jingle bell
That’s the jingle bell rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Wooo

 

กลับหน้ารวมเพลง –