แปลเพลง Jealous – Labrinth (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Jealous – Labrinth เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Jealous – Labrinth Thaisub

แปลเพลง Jealous – Labrinth

Artist: Labrinth
Song: Jealous

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/b2h3hHAf5Qk

แปลเพลง Jealous – Labrinth ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/jealous-labrinth/

Youtube Official : https://youtu.be/50VWOBi0VFs

เนื้อเพลง Jealous – Labrinth

I’m jealous of the rain
That falls upon your skin
It’s closer than my hands have been
I’m jealous of the rain
I’m jealous of the wind
That ripples through your clothes
It’s closer than your shadow
Oh, I’m jealous of the wind

‘Cause I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There’s nothing to forgive
But I always thought you’d come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me

I’m jealous of the nights
That I don’t spend with you
I’m wondering who you lay next to
Oh, I’m jealous of the nights
I’m jealous of the love
Love that was in here
Gone for someone else to share
Oh, I’m jealous of the love

‘Cause I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There’s nothing to forgive
But I always thought you’d come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me

As I sink in the sand
Watch you slip through my hands
Oh, as I die here another day, yeah
‘Cause all I do is cry behind this smile
I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There’s nothing to forgive
But I always thought you’d come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me

I-I-It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me