แปลเพลง is your bedroom ceiling bored? – Sody x Cavetown (Thaisub ความหมาย เนื้อเพลง ซับไทย)

แปลเพลง is your bedroom ceiling bored? – Sody x Cavetown เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง is your bedroom ceiling bored? – Sody x Cavetown

แปลเพลง is your bedroom ceiling bored? – Sody x Cavetown

Artist: Sody x Cavetown
Song: is your bedroom ceiling bored?

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/9RcqqnOAMj4

แปลเพลง is your bedroom ceiling bored? – Sody x Cavetown ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com//is-your-bedroom-ceiling-bored-sody-x-cavetown-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/8VhEHQrblPI

เนื้อเพลง is your bedroom ceiling bored? – Sody x Cavetown

I stay up late and I talk to the moon
I can’t stop telling him all about you
Wonder if you do the same thing I do

These four white walls they know more than my friends
They watch me type messages I’ll never send
This is the place that I just can’t pretend to be alright

Is your bedroom ceiling bored like mine?
Of you staring at it all the time
Cos it’s seen so many nights where I cry and yell at the sky for not telling you how I feel
Is your bedroom ceiling bored like mine?

I get up early and talk to the sun
Ask her for guidance but she ain’t got none
How am I supposed to know you’re not the one?

I’m begging to the mirror
Cos I can’t find an answer
Too busy falling apart and I wonder if
You’re moving on yeah
If you are what’s your secret
Cos I can’t work out where to start

Is your bedroom ceiling bored like mine?
Of you staring at it all the time
Cos it’s seen so many nights where I cry and yell at the sky for not telling you how I feel
Is your bedroom ceiling bored like mine?

I stay up late and I talk to the moon
I can’t stop telling him all about you
Wonder if you do the same thing I do
I get up early and talk to the sun
Ask her for guidance but she ain’t got none
Wonder if you do the same thing I do
I hope you do

Is your bedroom ceiling bored like mine?
Of you staring at it all the time
Cos it’s seen so many nights where I cry and yell at the sky for not telling you how I feel
Is your bedroom ceiling bored
Is your bedroom ceiling bored
like mine?