แปลเพลง Is This Love – Aalia (Vincenzo OST) (Thaisub)

แปลเพลง Is This Love – Aalia (Vincenzo OST) เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Is This Love – Aalia (Vincenzo OST) Thaisub

แปลเพลง Is This Love - Aalia

Artist: Aalia
Song: Is This Love

แปลเพลง Is This Love – Aalia (Vincenzo OST) ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/wGnIBfJ9BUI

แปลเพลง Is This Love – Aalia (Vincenzo OST) ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158624

Youtube Official : https://youtu.be/YRbzVstNfho

เนื้อเพลง Is This Love – Aalia (Vincenzo OST)
Is this real
Is this real
What I’m feeling deep inside
How can I hide
When it’s everywhere
Every little breath I take I feel
I did’t cause
I didn’t call, can’t deny
That it’s been out of my hand
A blue bird in my heart
Why do you try to get it out
It’s sad
It’s sad to know you
Don’t take out my blue bird
It only knows how to stay dark
Don’t spoil
It shouldn’t hurt no more
Have I ever
Have I ever
Touched your soul like you have mine
How can I hide
When it’s everywhere
Every little breath I take I feel
I did’t cause
I didn’t call, can’t deny
That it’s been out of my hand
It’s wild as the ocean
That I only knew how to watch
Not to havе one as my emotion
The voice that calms me
Repeated
That only embraces me
Hmm, hmm

 

กลับหน้ารวมเพลง –