แปลเพลง IRL – Stephanie Poetri (Thaisub)

แปลเพลง IRL – Stephanie Poetri เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง IRL – Stephanie Poetri Thaisub

แปลเพลง IRL - Stephanie Poetri

Artist: Stephanie Poetri
Song: IRL

แปลเพลง IRL – Stephanie Poetri ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/KWeQvKsPX5k

แปลเพลง IRL – Stephanie Poetri ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157478

Youtube Official : https://youtu.be/oQzO4BJsd7s

เนื้อเพลง IRL – Stephanie Poetri
Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh
Yeah

Stuck inside this house
Wondered how’d we get here
We were supposed to be so far away
And I kinda miss the crowds
Hold your hand to get through
All I wanna do, replay the days

Fly to Bali, stay on the low
Cherry blossoms in Tokyo
Anywhere that you are is where I wanna be
Straight to Toronto, playin’ in the snow
Go to New York, takin’ photos
‘Cause anywhere that you are is where I wanna be

So stay where you are
Don’t need to go out
‘Cause I just wanna see you IRL
Don’t wanna go far
No train or plane or car
As long as I can see you IRL

There’s not much to do
Stayin’ up ’til four, tryna get a high score on my favorite game
And I’m still not sick of you, ooh
I’m’ just happy to be here, in your arms
It’s my favorite place (Yeah)

Head to LA, shop in Melrose
Straight to Seoul, enjoy the shows
Anywhere that you are is where I wanna be (Where I wanna be)
Straight to Manila, halo, halo
Go to London like Cheerio
‘Cause anywhere that you are is where I wanna be

So stay where you are
Don’t need to go out
‘Cause I just wanna see you IRL
Don’t wanna go far
No train or plane or car
As long as I can see you IRL

Ooh
I just wanna see you IRL, baby (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh)
All I need is just to see you I-R, ooh-ooh, L

So stay where you are
Don’t need to go out
‘Cause I just wanna see you IRL
Don’t wanna go far
No train or plane or car
As long as I can see you IRL

So stay where you are (I just wanna see you)
Don’t need to go out (See you IRL)
‘Cause I just wanna see you IRL (‘Cause I just wanna see you IRL)
Don’t wanna go far
No train or plane or car
As long as I can see you IRL

 

กลับหน้ารวมเพลง –