แปลเพลง Incomplete – Jay Sean (Thaisub)

แปลเพลง Incomplete – Jay Sean เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Incomplete – Jay Sean Thaisub

แปลเพลง Incomplete - Jay Sean

Artist: Jay Sean
Song: Incomplete

แปลเพลง Incomplete – Jay Sean ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/QoiCZT2VHa4

แปลเพลง Incomplete – Jay Sean ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157682

Youtube Official : https://youtu.be/-NwbV-t-Lwo

เนื้อเพลง Incomplete – Jay Sean
There’s no way I’ll ever get it back again
All the time I wasted
All the time I spent
Drinking to the back of the bottle
Just trying to fill a space that was hollow
Never knew I needed you to fill me in

Had a dream
Had a dream
Had a dream that you came and went
Now I see
Now I see
Now I see what could have been
If there was no you I know where I’d be
I’d be taking shots on the boulevard
Making plans I can’t keep
Having real good times with some real bad friends
Never know when it could be different
If there was no you I’d be, I’d be incomplete

Would I be wrong to say I’d do it all again
Knowing that I’d get to have you in the end
Now you’re the only pill I would swallow
And I won’t even regret it tomorrow
I guess that there’s a reason for everything

Had a dream
Had a dream
Had a dream that you came and went
Now I see
Now I see
Now I see what could have been
If there was no you I know where I’d be
I’d be taking shots on the boulevard
Making plans I can’t keep
Having real good times with some real bad friends
Never know when it could be different
If there was no you I’d be, I’d be incomplete

Had a dream
Had a dream
Had a dream that you came and went
Now I see
Now I see
Now I see what could have been
If there was no you I know where I’d be
I’d be getting drunk on the boulevard
Making plans I can’t keep
Having real good times with some real bad friends
Never know when it could be different
If there was no you I’d be, I’d be incomplete

 

กลับหน้ารวมเพลง –