แปลเพลง In The Morning – Jennifer Lopez (Thaisub)

แปลเพลง In The Morning – Jennifer Lopez เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง In The Morning – Jennifer Lopez Thaisub

แปลเพลง In The Morning – Jennifer Lopez

Artist: Jennifer Lopez
Song: In The Morning

แปลเพลง In The Morning – Jennifer Lopez ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/fujeQimwB7E

แปลเพลง In The Morning – Jennifer Lopez ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155470

Youtube Official : https://youtu.be/f6BuethEzPA

เนื้อเพลง In The Morning – Jennifer Lopez
If you love me
Say it in the mornin’
Not just in the evenin’
Only when you want my body, want my body
Sweet little white lies
Your sweet little white lies
Leave a bad taste in my mouth
Your taste in my mouth (come on)
Queen in the night time
Black dress with white wine
Mess it up, watch it fall down
When you watch it fall down
You tell me I’m a real one, I’m the right one
But only when you’re on one
You tell me that you need me, wanna see me
But only when you want some, want some, yeah
If you love mе
Say it in the mornin’
Not just in the evеnin’
Only when you want my body, want my body
Baby, love me like you mean it
Not just in the evenin’
Only when you want my body, want my body
Na-ma-na, na-ma-na, ey
Na-ma-na, na-ma-na, ey
Hands cover my neck (uh)
Hold tight ’cause you’re obsessed
Come get it in when you’re out
Get it in when you’re out
Go down in the dim light
You love it ’cause it’s so tight
So you better lock it down
You know you better lock it down
You tell me I’m a real one, I’m the right one
But only when you’re on one
You tell me that you need me, wanna see me
But only when you want some, want some, yeah
If you love me
Say it in the mornin’
Not just in the evenin’
Only when you want my body, want my body
Baby, love me like you mean it
Not just in the evenin’
Only when you want my body, want my body
Na-ma-na, na-ma-na, ey
Na-ma-na, na-ma-na, ey
Na-ma-na, na-ma-na, ey
Only when you-, only when you want my body, want my body
Na-ma-na, na-ma-na, ey (ooh)
Na-ma-na, na-ma-na, ey (na-na-a)
Na-ma-na, na-ma-na, ey
Only when you want my body, want my body
Sweet little white lies
Your sweet little white lies
Leave a bad taste in my mouth
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, yeah
If you love me (if you love me)
Say it in the mornin’ (say it in the-)
Not just in the evenin’ (ooh)
Only when you want my body, want my body
Baby, love me like you mean it (like you mean it)
Not just in the evenin’ (not just-)
Only when you want my body, want my body, yeah

กลับหน้ารวมเพลง –