แปลเพลง ​​​​im used to it – Powfu (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง im used to it – Powfu เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง im used to it – Powfu Thaisub

แปลเพลง im used to it - Powfu

Artist: Powfu
Song: im used to it

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/SNz9pJPqsXI

แปลเพลง im used to it – Powfu ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/im-used-to-it-powfu-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/3AuzANuYggk

เนื้อเพลง im used to it – Powfu

Yeah, yeah, ayy

I been chasing dreams hope it works out
Shooting for the stars got me burnt out
I got nothing else in store, this is all I’m asking for, ayy
Stay inside my room, high school doesn’t miss me
Didn’t go to prom, had no one to go with me
I didn’t wanna ask you out, ’cause I’m not who you talk about

Yeah I’m used to this, the same old shit
Left alone wherever I sit (wherever I sit)
Why’s this place so dry? No love to find
You’re the only one that ever acts kind (you’re the only one kind)
They’re all after me, what’s happening?
I wish that you could see what I see (just what I see)
Your boyfriend’s a douche that thinks he’s cool
And doesn’t deserve a girl like you (a girl like you)
(Girl like you, girl like you)

I’m the outcast, dumb kid, parents aren’t dumb rich
I don’t get A’s like some kids
Most kids party every weekend and drink lots (drink lots)
While I try to write songs, getting pissed off (yeah, I’m pissed off)
I don’t really care what they all say (what they all say)
Keep knocking down my books in the hallway (in the hallway)
No longer wanna try, sick of being shy
Let’s fight on the field next Monday

Yeah I’m used to this (used to this), the same old shit (same shit)
Left alone wherever I sit (wherever I sit)
Why’s this place so dry (so dry)? No love to find (to find)
You’re the only one that ever acts kind (you’re the only one kind)
They ‘re all after me, what’s happening (what’s happening)?
I wish that you could see what I see (just what I see)
Your boyfriend’s a douche (a douche) that thinks he’s cool (he’s cool)
And doesn’t deserve a girl like you (girl like you)

I’m trying (why I’m trying?)
I wanna talk to you but I can’t (talk but I can’t)
I wanna walk with you but I can’t (walk but I can’t)
Wishing I was holding your hand

I’m trying (I’m trying)
To forget the words that they said (words that they said)
Crying here in my bed
Loneliness my only friend