แปลเพลง I’m Coming – Tove Lo (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง I’m Coming – Tove Lo เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง I’m Coming – Tove Lo Thaisub

แปลเพลง I’m Coming - Tove Lo

Artist: Tove Lo
Song: I’m Coming

แปลเพลง I’m Coming – Tove Lo ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/gkUZ0tTzMVs

แปลเพลง I’m Coming – Tove Lo ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=140297

Youtube Official : https://youtu.be/1ygkb4-IQiY

เนื้อเพลง I’m Coming – Tove Lo

The night’s still young, I lay wide awake now
I’m “Lucy in the sky”
I’m queen of the clouds
Yeah, I know she’s cute, but please baby hold out
‘Cause I have fallen hard
Fell so hard that I woke up
Yeah, I know she’s cute, but please baby hold out
‘Cause
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming
I am almost there
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming now
Hold out
You know that
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming
Baby, I think I’m in love
The taxi, the hallway, the elevator, staircase
Falling, falling
You and me now
Please baby, please just wait
Just hold out
Fifteen thousand feet up in the air
I see it all so clear
I know she’s cute, but it needs to be you and me
You and me
‘Cause
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming
I am almost there
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming now
Hold out
You know that
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming
Baby, I think I’m in love
The taxi, the hallway, the elevator, staircase
Falling
I’m falling
Falling now
I’m falling now, falling
‘Cause
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming
I am almost there
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming now
Hold out
You know that
I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming
Baby, I think I’m in love
The taxi, the hallway, the elevator, staircase
Falling
I’m falling

กลับหน้ารวมเพลง –