แปลเพลง ilym – John K (Thaisub)

แปลเพลง ilym – John K เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง ilym – John K Thaisub

แปลเพลง ilym – John K

Artist: John K
Song: ilym

แปลเพลง ilym – John K ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/rEvR1fLuuew

แปลเพลง ilym – John K ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155486

Youtube Official : https://youtu.be/vZo6gCmtVOE

เนื้อเพลง ilym – John K
I miss you already
And you’re not even gone
I wanna call you
We just hung up the phoneI wrote you a letter
And I threw it away
No matter how small I write it
There’s always so much more to say

I’m not sayin’ it’s a competition
All I’m sayin’ is…

I love you more than the bad days ahead
I love you more than the nights that we ended with slamming doors
Oh I love you more
There will be times when your heart will forget
But I’ll say it over and over again
So you know for sure
Darlin’ I love you…

More than my bad jokes
That I take too far
You roll your eyes and then smile
‘Cause you know that that’s just who you are

I’m not sayin’ that I’ll soon be changing
All I’m sayin’ is…

I love you more than the bad days ahead
I love you more than the nights that we ended with slamming doors
Oh I love you more
There will be times when your heart will forget
But I’ll say it over and over again
So you know for sure
Darlin’ I love you more

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo

I’ll love you more as the years pass us by
If you ever doubt it just look in my eyes
And you’ll know for sure

I love you more than the bad days ahead
I love you more than the nights that we ended with slamming doors
Oh I love you more
There will be times when your heart will forget
I’ll say it over and over again
So you know for sure
Darlin’ I love you more

I love you more

กลับหน้ารวมเพลง –