แปลเพลง If You Wanted It Too – Jake Scott (Thaisub)

แปลเพลง If You Wanted It Too – Jake Scott เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง If You Wanted It Too – Jake Scott Thaisub

แปลเพลง If You Wanted It Too - Jake Scott

Artist: Jake Scott
Song: If You Wanted It Too

แปลเพลง If You Wanted It Too – Jake Scott ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/MtIZ3BiWTNQ

แปลเพลง If You Wanted It Too – Jake Scott ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155496

Youtube Official : https://youtu.be/APTgCBERhKA

เนื้อเพลง If You Wanted It Too – Jake Scott
Seven years of us
Never moving forward
Say we are not in a rush
But we are goin’ nowhere
It’s too late, too soon
Some days you do
Then you don’t
It’s always been the same
You think forever’s scary
Nothing else to say
Baby, we’ve been staring
At the same walls, same place
You kiss me to save face
It’s all that I know
Is oh, I’ll never know why
You couldn’t just tell me goodbye and we both know
You couldn’t do it what it takes, I wanted to stay
But, you made me let you go
I hate that I gave you all that I had to lose
Could’ve had everything we wanted
If you wanted it too
You gave me a key
To your new apartment
As if it’s enough
This is where we started
And we so far along
And you know what I want
I don’t wanna have to do this
Oh, I’ll never know why
You couldn’t just tell me goodbye and we both know
You couldn’t do what it takes, I wanted to stay
But, you made me let you go
I hate that I gave you all that I had to lose
Could’ve had everything we wanted
If you wanted it too
Oooh, could’ve had everything we wanted
If you wanted to be with me
Then you knew what it would take
But, you didn’t love me quite enough to
Break my heart
And you couldn’t even cry
When you made me say goodbye
Oh, I’ll never know why
You couldn’t just tell me goodbye and we both know
You couldn’t do what it takes, I wanted to stay
But, you made me let you go
I hate that I gave you all that I had to lose
Could’ve had everything we wanted
If you wanted it too
Oooh, oh, oh could have had everything we wanted, if you wanted it too
Oooh, could have had everything we wanted, if you wanted it too

กลับหน้ารวมเพลง –