แปลเพลง If You Change Your Mind – Hunter Hayes (Thaisub)

แปลเพลง If You Change Your Mind – Hunter Hayes เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง If You Change Your Mind – Hunter Hayes Thaisub

แปลเพลง If You Change Your Mind - Hunter Hayes

Artist: Hunter Hayes
Song: If You Change Your Mind

แปลเพลง If You Change Your Mind – Hunter Hayes ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/oNLY9Dno72w

แปลเพลง If You Change Your Mind – Hunter Hayes ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158255

Youtube Official : https://youtu.be/nfYCX39DTP8

เนื้อเพลง If You Change Your Mind – Hunter Hayes
Been a while since you’ve been around
But you’re back in town
And I know I shouldn’t call you now
But I just miss the sound
Of you saying that you miss me too
You know what I do
Find excuses just to see you

I know
You love the change of scene
You love the finer things
A different side
Kind of a brighter green
You couldn’t find in me
Yeah but
Does he remind you of your diamond eyes
Like I used to do, like I’d love to, promise me that

If you change your mind
You know where to find me
Patient for the right time
Waiting on a green light
If you see the signs
And you wanna hit rewind
See how much we shine
I know you swore you’d never oh
But if you change your mind
If you change your mind

If I may confess I know why you left
Yeah I made a mess
Yeah I meant the best, but I was wrong along the way
And God only knows this is no accident
A feeling I can’t forget
And you’re at the heart of it
Tryna say that

If you change your mind
You know where to find me
Patient for the right time
Waiting on a green light
If you see the signs
And you wanna hit rewind
See how much we shine
I know you swore you’d never oh
But if you change your mind
If you change your mind

I hate knowing he’s the one you’re showing all your secrets to
Yeah, I know you said he’s good for you, yeah

Yeah but if you change your mind
You know where to find me
Patient for the right time
Searching for the green light
If you see the signs
And you wanna hit rewind
See how much we shine
I know you swore you’d never oh
But if you change your mind
Oh if you change your mind
If you change your mind, yeah
If you change your mind

 

กลับหน้ารวมเพลง –