แปลเพลง If It’s Love – Sting (Thaisub)

แปลเพลง If It’s Love – Sting เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง If It’s Love – Sting Thaisub

แปลเพลง If It's Love - Sting

Artist: Sting
Song: If It’s Love

แปลเพลง If It’s Love – Sting ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/WRKo5cNs7Kk

แปลเพลง If It’s Love – Sting ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=163957

Youtube Official : https://youtu.be/o2_Xof-jaYw

เนื้อเพลง If It’s Love – Sting
[Verse 1]
Jumped out of bed this morning
With a smile upon my face
It’s still there while I shave my chin
But the reason’s hard for me to trace
I cook myself some breakfast
Have some coffee while I muse
Where could this smile have come from?
It’s a muscle that I rarely use

[Pre-Chorus]
Call the doctor with my symptoms
Should I spend all day in bed?
Can you explain what’s ailing me?
And that is what my doctor said

[Chorus]
If it’s love, it has no season
If it’s love, there is no cure
If it’s love, it won’t see reason
And of this you can be sure
If it’s lovе, you must surrender (You must surrendеr)
If it’s love that’s turned you ’round (That’s turned you ’round)
If it’s love, the odds are slender (The odds are)
If it’s love, you’re sunk without a trace
One case can bring you down

[Verse 2]
You smile and your heart skips a beat
You hear a church bell chiming
A sound that’s ringing in your ears
Will set your hearbeat climbing

[Pre-Chorus]
And my doctor’s diagnosis?
His opinion, and I quote, “I’ll write you a prescription”
And this is what my doctor wrote

[Chorus]
If it’s love, it has no season
If it’s love, there is no cure
If it’s love, it won’t see reason
And of this you can be sure
If it’s love, you must surrender (You must surrender)
If it’s love then you must yield (Then you must yield)
If it’s love, the odds are slender (The odds are)
If it’s love, the trap’s already laid
And I’m afraid your fate is all but sealed

กลับหน้ารวมเพลง –