แปลเพลง I Should Probably Go To Bed – Dan + Shay (Thaisub)

แปลเพลง I Should Probably Go To Bed – Dan + Shay เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง I Should Probably Go To Bed – Dan + Shay Thaisub

แปลเพลง I Should Probably Go To Bed - Dan + Shay

Artist: Dan + Shay
Song: I Should Probably Go To Bed

แปลเพลง I Should Probably Go To Bed – Dan + Shay ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/IWXLK5_bdsE

แปลเพลง I Should Probably Go To Bed – Dan + Shay ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157271

Youtube Official : https://youtu.be/0HO_tNU8iGs

เนื้อเพลง I Should Probably Go To Bed – Dan + Shay
All my friends finally convinced
Me to get out of the house
To help me forget, to help me move on
Then I heard you’re back in town
In a crowd of strangers and lovers
Someone told me that you were coming so
I should probably go to bed
I should probably turn off my phone
I should quit while I’m ahead
I should probably leave you alone
‘Cause I know in the morning (in the morning)
I’ll be calling (I’ll be calling)
Saying sorry for the things I said
So I, yeah
I should probably go to bed
So I don’t undo the got over you
That it took so long to find
‘Cause all it would take
Is seeing your face and I’d forget
I should probably go to bed
I should probably turn off my phone
I should quit while I’m ahead
I should probably leave you alone
‘Cause I know in the morning (in the morning)
I’ll be calling (I’ll be calling)
Saying sorry for the things I said
So I, yeah
I should probably go to bed
Before I question my decision
Is it love? I know it isn’t
Now I’m all up in my head again
‘Cause I know I don’t
Have the self-control
To walk away if you walk in
Oh
I know, I know, I know, I know
I should probably go to bed
Ooh-ah, I’m all up in my head (I’m all up in my head)
Ooh-ah, I should go to bed (go to bed)
Ooh-ah, I’m all up in my head (go to bed, go to bed)
Ooh-ah, I should go to bed
In a crowd of strangers and lovers
Someone told me that you were coming so
I should probably go to bed

 

กลับหน้ารวมเพลง –