แปลเพลง I Need You – Baek A Yeon (Thaisub)

แปลเพลง I Need You – Baek A Yeon เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง I Need You – Baek A Yeon Thaisub

แปลเพลง I Need You - Baek A Yeon

Artist: Baek A Yeon
Song: I Need You

แปลเพลง I Need You – Baek A Yeon ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/TDrouZAn8T4

แปลเพลง I Need You – Baek A Yeon ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156213

Youtube Official : https://youtu.be/2wm8bMpqNC8

เนื้อเพลง I Need You – Baek A Yeon
그렇게 입술로 내뱉은 말
이별의 차가운 말
내가 그대 곁을 떠난다고
말한 적 없잖아요조금씩 시간이 갈수록
불안해지는 걸요
어떻게 하죠 벌써 눈물이 멈추질 않죠춥지 않게 난로 같은 니가 필요해
나를 안아주던 웃어주던 너는
어디로 가는 거니늦지 않게 기다리는 내게 돌아와
널 떠나서는 살 수 없다는 걸 알면서
넌 그렇게 떠나니조금씩 시간이 갈수록
초조해지는 걸요
방안에 숨어 혼자
또 그리워하는 걸요

춥지 않게 난로 같은 니가 필요해
나를 안아주던 웃어주던 너는
어디로 가는 거니

늦지 않게 기다리는 내게 돌아와
널 떠나서는 살 수 없다는 걸
알면서 넌 그렇게 떠나니

몇 달의 시간이 가고 너 없는 하루가
아무렇지 않을까 봐

춥지 않게 난로 같은 니가 필요해
나를 안아주던 웃어주던 너는
어디로 가는 거니

늦지 않게 기다리는 내게 돌아와
널 떠나서는 살 수 없다는 걸 알면서
넌 그렇게 떠나니

 

กลับหน้ารวมเพลง –