แปลเพลง Hyehwadong – Park Boram (Thaisub)

แปลเพลง Hyehwadong – Park Boram เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Hyehwadong – Park Boram Thaisub

แปลเพลง Hyehwadong - Park Boram

Artist: Park Boram
Song: Hyehwadong

แปลเพลง Hyehwadong – Park Boram ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/RG5z0jYFank

แปลเพลง Hyehwadong – Park Boram ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=152116

Youtube Official : https://youtu.be/7_mNEE3Y96A

เนื้อเพลง Hyehwadong – Park Boram

오늘은 잊고 지내던
친구에게서 전화가 왔네
내일이면 멀리 떠나간다고

어릴 적 함께 뛰놀던
골목길에서 만나자 하네
내일이면 아주 멀리 간다고

덜컹거리는 전철을 타고
찾아가는 그길
우리는 얼마나 많은 것을
잊고 살아가는지

어릴 적 넓게만 보이던
좁은 골목길에
다정한 옛 친구
나를 반겨 달려 오는데
어릴 적 함께 꿈꾸던
부푼 세상을 만나자 하네
내일이면 멀리 떠나간다고

언젠가 돌아 오는 날
활짝 웃으며 만나자 하네
내일이면 아주 멀리 간다고

덜컹거리는 전철을 타고
찾아가는 그길
우리는 얼마나 많은 것을
잊고 살아가는지

어릴 적 넓게만
보이던 좁은 골목길에
다정한 옛 친구
나를 반겨 달려 오는데

라라랄라라 랄라랄라라
라랄랄라라라
우린 얼마나 많은 것을 잊고
살아가는지

라라랄라라 랄라랄라라
라랄랄라라라
우린 얼마나 많은 것을 잊고
살아가는지

라라랄라라 랄라랄라라
라랄랄라라라
우린 얼마나 많은 것을 잊고
살아가는지

กลับหน้ารวมเพลง –