แปลเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith (Thaisub)

แปลเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith Thaisub

แปลเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith

Artist: Sam Smith
Song: How Do You Sleep?

แปลเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/wvYFDh1T7EI

แปลเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=121633

Youtube Official : https://youtu.be/PmYypVozQb4

เนื้อเพลง How Do You Sleep? – Sam Smith
I’m done hating myself for feeling
I’m done crying myself away
I’ve gotta leave and start the healing
But when you move like that, I just want to stay
What have I become now?
Looking through your phone now, oh no
Love to you is just a game
Look what I have done now
Dialling up the numbers on you
I don’t want my heart to break
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
Oh no, how did I manage to lose me?
I am not this desperate, not this crazy
There’s no way I’m sticking around to find out
I won’t lose like that, I won’t lose myself
Look what I have done now
Dialling up the numbers on you
I don’t want my heart to break
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Tell me how do you (Yeah)
Yeah, yeah, yeah
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
Oh, love will keep you up tonight
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hoping that my love will keep you up tonight
(Tell me how do you)

 

กลับหน้ารวมเพลง –