แปลเพลง House with No Mirrors – Sasha Sloan (Thaisub)

แปลเพลง House with No Mirrors – Sasha Sloan เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง House with No Mirrors – Sasha Sloan Thaisub

แปลเพลง House with No Mirrors

Artist: Sasha Sloan
Song: House with No Mirrors

แปลเพลง House with No Mirrors – Sasha Sloan ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/VuxDZKUVQSk

แปลเพลง House with No Mirrors – Sasha Sloan ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151433

Youtube Official : https://youtu.be/xfGyS4xeG3w

เนื้อเพลง House with No Mirrors – Sasha Sloan
I’d be cooler, I’d be smarter
Probably be a better daughter
I’d jump in a pool without thinking twice
Take off my shirt like one of the guys
I would save a lot of money
I would say when I was hungry
I’d throw on some jeans, not know the size
Walk out the door and not wanna cry
If I lived in a house with no mirrors
Where the walls didn’t talk back at me
Maybe I’d dream a bit bigger
If there was nothin’ to see
If I lived in a house with no mirrors
Where the walls didn’t pick me apart
Maybe my skin would be thicker
If I lived in a house with no mirrors
I’d be louder, I’d be honest
Probably wouldn’t be self-conscious
I’d go to a party, not care who was there
Not spend an hour pickin’ what to wear
Would’ve never dyed my hair blonde
I’d have sex with all the lights on
And I wouldn’t pull away from his touch
If he said I was pretty I’d think that I was
If I lived in a house with no mirrors
Where the walls didn’t talk back at me
Maybe I’d dream a bit bigger
If there was nothin’ to see
If I lived in a house with no mirrors
Where the walls didn’t pick me apart
Maybe my skin would be thicker
If I lived in a house with no mirrors
I wonder what I’d be like
Maybe I’d sleep a little better at night
Yeah, I wonder what I’d be like
If I
If I lived in a house with no mirrors
Where the walls didn’t talk back at me
Maybe I’d dream a bit bigger
If there was nothin’ to see
If I lived in a house with no mirrors
Where the walls didn’t pick me apart
Maybe my skin would be thicker
If I lived in a house with no mirrors
I wonder what I’d be like
Yeah, I wonder what I’d be like

กลับหน้ารวมเพลง –