แปลเพลง Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper (Thaisub)

แปลเพลง Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper Thaisub

แปลเพลง Holy - Justin Bieber

Artist: Justin Bieber, Chance the Rapper
Song: Holy

แปลเพลง Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/jsk8BpmWdj8

แปลเพลง Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157453

Youtube Official : https://youtu.be/pvPsJFRGleA

เนื้อเพลง Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper
I hear a lot about sinners
Don’t think that I’ll be a saint
But I might go down to the river, uh
‘Cause the way that the sky opens up when we touch
Yeah, it’s makin’ me say
That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
On God
Runnin’ to the altar like a track star
Can’t wait another second
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy
I don’t do well with the drama
And no, I can’t stand it bein’ fake
No, no, no, no, no, no-no-no
I don’t believe in nirvana
But the way that we love in the night gave me life
Baby, I can’t explain
That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
On God
Runnin’ to the altar like a track star
Can’t wait another second
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy
They say we’re too young and
The pimps and the players say, “Don’t go crushin'”
Wise men say, “Fools rush in”
But I don’t know (ah-ah, ah, ah)
They say we’re too young and
The pimps and the players say, “Don’t go crushin'”
Wise men say, “Fools rush in”
But I don’t know (Chance the Rapper, ah)
The first step pleases the Father
Might be the hardest to take
But when you come out of the water
I’m a believer, my heart is fleshy
Life is short with a temper like Joe Pesci
They always come and sing your praises, your name is catchy
But they don’t see you how I see you, Parlay and Desi
Cross, Tween, Tween, Hesi’ hit the jet speed
When they get messy, go lefty, like Lionel Messi
Let’s take a trip and get the Vespas or rent a jet-ski
I know the spots that got the best weed, we goin’ next week
I wanna honor, wanna honor you
Bride’s groom, I’m my father’s child
I know when the son takes the first steps, the Father’s proud
If you make it to the water He’ll part the clouds
I know He made you a snack like Oscar Proud
Suffer it to be so now gotta clean it up
Formalize the union in communion He can trust
I know I ain’t leavin’ you like I know He ain’t leavin’ us
I know we believe in God and I know God believes in us
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
On God
Runnin’ to the altar like a track star
Can’t wait another second
On God
Runnin’ to the altar like a track star
Can’t wait another second
On God
Runnin’ to the altar like a track star
Can’t wait another second
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy

 

กลับหน้ารวมเพลง –