แปลเพลง Holiday – Bee Gees (Thaisub)

แปลเพลง Holiday – Bee Gees เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Holiday – Bee Gees Thaisub

แปลเพลง Holiday - Bee Gees

Artist: Bee Gees
Song: Holiday

แปลเพลง Holiday – Bee Gees ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/0G-9h2CfU6s

แปลเพลง Holiday – Bee Gees ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155425

Youtube Official : https://youtu.be/_hQ1HQh9_JM

เนื้อเพลง Holiday – Bee Gees
Ooh you’re a holiday , such a holiday
Ooh you’re a holiday , such a holiday

It’s something I thinks worthwhile
If the puppet makes you smile
If not then you’re throwing stones
Throwing stones, throwing stones

Ooh it’s a funny game
Don’t believe that it’s all the same
Can’t think what I’ve just said
Put the soft pillow on my head

Millions of eyes can see
Yet why am I so blind
When the someone else is me
It’s unkind, it’s unkind

de de de de de de de de de de de de de
de de de de de de de de de de de de de

Yet millions of eyes can see
Yet why am I so blind
When the someone else is me
It’s unkind, it’s unkind

Ooh you’re a holiday , ev’ry day , such a holiday
Now it’s my turn to say , and I say you’re a holiday
It’s something I thinks worthwhile
If the puppet makes you smile
If not then you’re throwing stones
Throwing stones , throwing stones

de de de de de de de de de de de de de de

 

กลับหน้ารวมเพลง –