แปลเพลง High Forever – Cody Simpson (Thaisub)

แปลเพลง High Forever – Cody Simpson เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง High Forever – Cody Simpson Thaisub

แปลเพลง High Forever - Cody Simpson

Artist: Cody Simpson
Song: High Forever

แปลเพลง High Forever – Cody Simpson ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/dcshd-z3YK8

แปลเพลง High Forever – Cody Simpson ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155808

Youtube Official : https://youtu.be/xmLAekdrSfU

เนื้อเพลง High Forever – Cody Simpson
I’m so high
Can barely see with my eyes
I see your face in my mind
You’re blurrin’ out city lights, oh

We’ve been out all evening by now
Flying through the streets, all over town
Only travel staying off the ground
The ground

Feel like I just took something
Feel like I just smoked something
Let’s do it all over again
I’m really tryna stay up high
Late at night
Staying high
Staying high

I’m slow with the time and the money, and smoke in your face
And you feel invincible when you’re in this place
I’m feeling unbreakable, still part of your brace
Still part of your brace, oh, oh

Reach the sun and then you go back down
It’s like a cycle, I never get out
Only problem staying off the ground
The ground, the ground

Feel like I just took something
Feel like I just smoked something
Let’s do it all over again
I’m really tryna stay up high
Late at night
Feel like I just took something
Feel like I just smoked something
Let’s do it all over again
I’m really tryna stay up high
Late at night
Staying high, high

Feel like I just took something
Feel like I just smoked something
Let’s do it all over again
I’m really tryna stay up high
Forever high

กลับหน้ารวมเพลง –