แปลเพลง Helpless – Ali Gatie (Thaisub)

แปลเพลง Helpless – Ali Gatie เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Helpless – Ali Gatie Thaisub

แปลเพลง Helpless - Ali Gatie

Artist: Ali Gatie
Song: Helpless

แปลเพลง Helpless – Ali Gatie ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/vjYfTQaVOZo

แปลเพลง Helpless – Ali Gatie ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158567

Youtube Official : https://youtu.be/BB6n-fMyqjk

เนื้อเพลง Helpless – Ali Gatie
I’m just falling for you
I hope you’re falling for me too
I’m just falling for you, for you

I fell so easy
But can you blame me?
Have you looked into a mirror lately?
I felt so helpless like the rainfall
Now I’m wondering if you’ll be there to catch me

It’s the way you are
I would never change a thing
You’re an angel from above
So your love can’t replaced

You got me feeling things I never felt
I met you and I swear it’s been over since
The way you feel, you’re feeling heaven sent
Your eyes, they tell me everything

You don’t gotta smile
Or put blush on your cheeks
You don’t gotta dress up for me
You don’t gotta try to do anything
I’m falling for you helplessly
(You got me wondering)

It’s the way you are
I would never change a thing
You’re an angel from above
So your love can’t replaced (Love can’t replaced)

You got me feeling things I never felt
I met you and I swear it’s been over since
The way you feel, you’re feeling heaven sent
Your eyes, they tell me everything

You got me feeling things I never felt
I met you and I swear it’s been over since
The way you feel, you’re feeling heaven sent
Your eyes, they tell me everything

Your eyes, they tell me everything
Your eyes, they tell me everything

 

กลับหน้ารวมเพลง –