แปลเพลง Hell Yeah – Lawson (Thaisub)

แปลเพลง Hell Yeah – Lawson เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Hell Yeah – Lawson Thaisub

แปลเพลง Hell Yeah - Lawson

Artist: Lawson
Song: Hell Yeah

แปลเพลง Hell Yeah – Lawson ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/P3a_kRlmNp0

แปลเพลง Hell Yeah – Lawson ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156412

Youtube Official : https://youtu.be/Ij43eeCfNVQ

เนื้อเพลง Hell Yeah – Lawson
Every night
I still light those cigarettes you used to like
I only smoke ’em when I’m broken to remind me
When we were naked all the time
We’d take a ride
California early morning sunrise
Where did it all go wrong and wreck my whole life?
‘Cause now it’s left me likeIf I only had one wish I wish we’d never have met, never have met
And if I only got one kiss, I’d kiss goodbye to regrets that night
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeahHell, yeah
Hell, yeah
Hell, yeah
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeah

Where’d you go?
It’s times like this that makes me miss and need you most
Barely slept a second without your body close
I guess that’s how it goes

‘Cause all I can do
Is hope that it’s over
Pray that it’s over, over
That’s all I can do

If I only had one wish I wish we’d never have met, never have met
And if I only got one kiss, I’d kiss goodbye to regrets that night
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeah

Hell, yeah
Hell, yeah
Hell, yeah
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeah

A bottle down, back in my imagination
I take a breath, my heart is no longer aching
I sober up, and I can no longer fake it
You still hurt like hell, yeah

If I only had one wish I wish we’d never have met, never have met
And if I only got one kiss, I’d kiss goodbye to regrets that night
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeah

Hell, yeah
Hell, yeah
Hell, yeah
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeah

Hell, yeah (hell, yeah)
Hell, yeah (hell, yeah)
Hell, yeah (hell, yeah)
Don’t ask how it feels ’cause it hurts like hell, yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –