แปลเพลง Heaven – Pink Sweat$ (Thaisub)

แปลเพลง Heaven – Pink Sweat$ เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Heaven – Pink Sweat$ Thaisub

แปลเพลง Heaven - Pink Sweat$
Artist: Pink Sweat$
Song: Heaven

แปลเพลง Heaven – Pink Sweat$ ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/MqzWMgiYCg4

แปลเพลง Heaven – Pink Sweat$ ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157371

Youtube Official : https://youtu.be/irQzUJK7zdE

เนื้อเพลง Heaven – Pink Sweat$
Castle on a hill
Let’s build it out of steel
Girl, I know that this love it will last
Let’s journey up the road
Ain’t gotta take it slow
You know that I don’t want no one else

I put my pride aside
I traded this whole life
Just for one night
Just for one night
Yeah

It’s like Heaven (Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)
Feels like Heaven
When I’m with you
It’s like Heaven (Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)
It feels like Heaven
When I’m with you

It’s more than a thrill
I’m following what’s real
And don’t get mad when they don’t understand
Love you like the time
Pull you close at night
And I won’t let all these waves knock us down

I put my pride aside
I traded this whole life
Just for one night
Just for one night
Yeah

Yeah
It’s like Heaven (Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)
Feels like Heaven
When I’m with you
It’s like Heaven (Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)
It feels like Heaven
When I’m with you

 

กลับหน้ารวมเพลง –