แปลเพลง He Loves Me But – Sofia Carson (Thaisub)

แปลเพลง He Loves Me But – Sofia Carson เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง He Loves Me But – Sofia Carson Thaisub

แปลเพลง He Loves Me But - Sofia Carson

Artist: Sofia Carson
Song: He Loves Me, But

แปลเพลง He Loves Me, But – Sofia Carson ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/jtictfQHabo

แปลเพลง He Loves Me, But – Sofia Carson ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=160292

Youtube Official : https://youtu.be/ikJ3IZkB8EU

เนื้อเพลง He Loves Me But – Sofia Carson
He loves me, loves me, loves me, but…
He loves me, loves me, loves me, but…

Tell me, did you know right from the start
That we would end up right here where we are?
Oh, you’re such a good guy, play the part
Showin’ up with only half a heart (Heart)

He says it’s best for me
But I don’t really remember him askin’ me
He says it’s best for me
But I don’t really remember him askin’

He loves me, loves me, loves me, but…
He says he can’t
He loves me, loves me, loves me, but…
He’s not ready yet
Oh, I remember all your drunken half-forevers
He loves me, loves me, loves me, but…

Kindly, I resign
Babe, you hold the record for goodbyes
You wanna be the good guy, dry your eyes
Frankly, darling, you don’t get to cry, cry

He says it’s best for me (Best for me)
But I don’t really remember him askin’ me (Askin’ me)
He says it’s best for me (Best for me)
But I don’t really remember him askin’

He loves me, loves me, loves me, but…
He says he can’t
He loves me, loves me, loves me, but…
He’s not ready yet
Oh, I remember all your drunken half-forevers
He loves me, loves me, loves me, but…

He loves me, loves me, loves me, but…
He says it’s best for me
He loves me, loves me, loves me, but…
I don’t remember him askin’ me
He loves me, loves me, loves me, but…
He says it’s best for me
I still love you, love you, love you, but…

 

กลับหน้ารวมเพลง –