แปลเพลง Happy – Oh Wonder (Thaisub)

แปลเพลง Happy – Oh Wonder เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Happy – Oh Wonder Thaisub

แปลเพลง Happy - Oh Wonder

Artist: Oh Wonder
Song: Happy

แปลเพลง Happy – Oh Wonder ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/BeAyX0xyWf4

แปลเพลง Happy – Oh Wonder ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156900

Youtube Official : https://youtu.be/J9m2_sj_7B4

เนื้อเพลง Happy – Oh Wonder
Never thought I’d be happy
Never thought I’d be happyI didn’t think I would see you here tonight
But there’s something kinda nice about it
It’s been a year since you gave me back my love
And I wonder how you’ve been without it

You’re holding someone close
Should hurt, somehow it don’t
I guess that’s how I know
I finally let you go

I never thought I’d be happy
To see you with somebody new
Never thought I’d be happy
To see you do the things we’d do
With somebody else
‘Cause now you’re more yourself
Oh, I never thought I’d be happy
To see you with somebody new

Spent all my weekends pretending I was fine
Just to get you out my mind for an evening
I used to wish you would never find the one
But it’s good to see you loved, let’s call it even

You’re holding someone close
Should hurt, somehow it don’t
I guess that’s how I know
I finally let you go

I never thought I’d be happy
To see you with somebody new
Never thought I’d be happy
To see you do the things we’d do
With somebody else
‘Cause now you’re more yourself
Oh, I never thought I’d be happy
To see you with somebody new

So many nights of barely sleeping
Wide awake and dreaming
I wanted you back (I wanted you back)
It’s clear we’re good without each other
Dancing with another
It’s better like that

I never thought I’d be happy
Never thought I’d be happy
With somebody else
It’s like you’re more yourself
Oh, I never thought I’d be happy
To see you with somebody new

Never thought I’d be happy
To see you with somebody new
Never thought I’d be happy
To see you do the things we’d do
With somebody else
‘Cause now you’re more yourself
Oh, I never thought I’d be happy
To see you with somebody new

 

กลับหน้ารวมเพลง –