แปลเพลง Happy Endings – Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL (Thaisub)

แปลเพลง Happy Endings – Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Happy Endings – Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL Thaisub

แปลเพลง Happy Endings - Mike Shinoda

Artist: Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL
Song: Happy Endings

แปลเพลง Happy Endings – Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/M9J1giDC9pg

แปลเพลง Happy Endings – Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157852

Youtube Official : https://youtu.be/1VYZFJR7zgw

เนื้อเพลง Happy Endings – Mike Shinoda feat. iann dior and UPSAHL
Hey, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me
There I hold my head high
Get everything right, delusional maybe

Yo, this whole last year was a shit show
Just finding out now what i didn’t know
Seems like each time when I get low
I place blame everywhere that it shouldn’t go
And that’s what keeping me up
Falling apart, man, I keep it a buck
You still act like I’m holding you up
I still feel like I’m totally nuts, so

Tell me what I should’ve said and I’ll pretend to know that
Things come out my mouth that I should probably learn to hold back
Why do I expect to have the patience that I don’t have
Over and over, expecting a different result, yeah

Hey, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me
There I hold my head high
Get everything right, delusional maybe
If I’m pretending, why not write out the endings
Where I’m better that we both know I could be, oh
Still, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me

They’re like, “Hey Mike
You can’t keep kicking yourself for the things you say, like
There’re some people that you could never make right”
And really do I wanna sweat shit? No
I don’t know why I don’t let this go
Hold it inside, let it take control

Tell me what I should’ve said and I’ll pretend to know that
Things come out my mouth that I should probably learn to hold back
Why do I expect to have the patience that I don’t have
Over and over and over and over and oh my God!

Hey, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me
There I hold my head high
Get everything right, delusional maybe
If I’m pretending, why not write out the endings
Where I’m better that we both know I could be, oh
Still, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me

I keep telling myself to stop caring
‘Cause they live for keeping me staring
And they’ll drag it on and make me respond
To get more retweets and more sharing
I don’t need the manager, no Karen
‘Cause what’s wrong seems so apparent
‘Cause I’m too alive for bad fucking vibes
And I’m so damn sick of being stuck inside
Side, side, side, yeah

Hey, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me
There I hold my head high
Get everything right, delusional maybe
If I’m pretending, why not write out the endings
Where I’m better that we both know I could be, oh
Still, at least in my mind
I’m feeling like I’m the hero that saves me

If I’m pretending, why not write out the endings?
If I’m pretending, why not write out the endings?
If I’m pretending, why not write out the endings?
If I’m pretending, why not write out the endings?

 

กลับหน้ารวมเพลง –